Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih družba Intersnack, d. o. o. pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta www.chio.si, so namenjeni izključno za uporabo družbe in jih ta varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 94/2007).